ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 
  
Tarlov Cyster 
 
 
Rubriques

Liens

 Home  | Livre d'Or  | Album-Photo  | Contact

Europa - Dr. Maitrot

Ny rapport fra Dr Maitrot og internasjonale  
Sakral Meningeal Cyste eller Tarlov Cyste 
En Tarlov cyste er en cystisk utvidelse fra rachidian ganglion ??? på en eller flere nerverøtter i sacrum området. Det kan være en eller flere utvidelser, og den mest hyppige plasseringen er på S2 nivå. 
60 til 75% av pasientene, er kvinner. 
 
Det har vært og er fortsatt en forvirring på grunn av beskrivelsene om denne misdannelsen. Forvirringene kommer fra det faktum at når undersøkelsen radiculosaccografi finner en utvidelse av de lumbale røtter, blir disse alltid kalt Tarlov cyster, mens de som oftest er pseudo -Tarlov cyster. 
Disse er for det meste ikke er symptomatiske. I en artikkel skrevet av Paulsen RD og kollegaer. ( American Newspaper av 15 Neuroradiology, 293-7, 1994 ) fant de sakrale meningeal cyster hos 4,6% av 500 MR som ble tatt av korsryggen og rachidian??? område på grunn av lumbago og ischias. 
Etter en punktering, når man analyserer utviklingen av symptomer på grunn av slike cyster, er resultatet at kun 21% av de 4,6% er symptomatiske Tarlov Cyster, det vil si fem pasienter av 500! 
Kort fortalt, flere forfattere utledet fra dette at bare 1% for lumbagos og sciatic nerve smerte kan være relatert til sakral meningeal cyster og dermed at flertallet av cystene ikke kunne være symptomatisk. 
Dette forklarer hvorfor en av våre bekymringer hele tiden har vært å demonstrere cystenes patogene??? rolle før en beslutning om å operere dem tas. 
Etter å ha behandlet 56 pasienter som lider av Tarlov Cyster, 1989 - 2004, og utført femten punkteringer av cyster under endoskopi i operasjonsstuen for å vite mer om og hvordan en skal opptre ved en terapeutisk antagelse, har Dr. Zoelner og jeg nylig beskrevet resultatene av våre forsøk som er oppnådd ved midlertidig obstruksjon av cyster gjort med FGI hjulpet av TDM. 
Materialer og metoder. 
Etter å ha behandlet sakral meningeal cyster med punktering under endoskopi ( eller andre måter ), bestemte vi at fra november 2004 til januar 2006 ville vi foreslå AFGI til pasienter som lider av denne helsetilstanden ( når cystene ikke eller svært få kommuniserte i RSG ) en punktering under TDM etterfulgt av en injeksjon av biologisk lim ( Tissucol )  
Tolv pasienter har derfor blitt valgt etter følgende undersøkelser: 
- En MRI for lumbale og sakrale delen av ryggraden., 
- En normal TDM og en annen for osseous??? vinduer, vinkelrett på den sakrale kanalen, 
- En radiculosaccografi- CT-myelografi med forsinkede bilder: tretti minutter, én eller to timer, fire eller seks timer og tolv til tjuefire timer etter injeksjonen, 
- Eller er symptomene knyttet til lumbagos, lombosciatalgies, Sphincterian lidelser, Parestesier eller smerter i den perineal delen av kroppen. 
Blant de tolv pasientene, ble to av dem også injisert ( bilaterale ) en infiltrasjon??? for pudendal-nerven under TDM. 
Først punkteres cysten, så injeseres FGI ( Tissucol ) på pasienten som er i Procubitus posisjon ( liggende på magen ). To sakrale meningeale cyster ble valgt i henhold til deres størrelse og tilgjengelighet ( stedet der benet var erodert ). Denne testen krever et kort sykehusopphold og gjøres under lokal bedøvelse. 
En TDM gjøres umiddelbart etter injeksjonen av lim og noen ganger blir en MR også gjort i de følgende ukene. Pasientene kommer tilbake for en oppdatering fra seks uker til to måneder etter for en analyse av resultatene. 
Resultater 
Ikke noe resultat for tre pasienter. Tre andre fikk ikke flere symptomer ( ett for sju måneder, de andre i tolv måneder og den tredje i seks måneder ). Denne ene avtalte tid for en operasjon.???? 
Seks pasienter ble tydelig bedre i løpet av tre til åtte uker, men da kom symptomene tilbake. 
Vi kan dermed konkludere utfra dette at sakral meningeal cyster, lite eller ikke kommuniserende, er faktisk ansvarlig for 75% av pasientenes symptomer og assosieres i variabel måte med lumbagos, ischias-smerte, perineal parestesi og / eller sphincterian lidelser. 
Kliniske bildet av pasientene 
Ifølge studiet av serien, kan vi trekke denne vanlige kliniske beskrivelsen av våre pasienter: 
- Symptomer oppstår gjennomsnittlig når pasienten er 53 år: Utviklingen av symptomer før diagnosen blir satt, er fra åtte måneder for en mann og 23 måneder for en kvinne. 
- For kvinner er smertene for det meste lumbago ( 78% ) assosiert med smerter og / eller paraesthesias-dysesthesias for sciatic nerve ( 87% ) sacrum ( 56% ) perineal ( 50% ) går sammen med sphincterian problemer. - For en mann er et vanlig symptom en ensidig Lombago/ischias ( 70% ). Det er denne kliniske polymorphism??? for kvinnen som gjør diagnoseringen så vanskelig og kan føre til kirurgisk uro-gynekologiske behandlinger. Dette er grunnen til at diagnosen tar så lang tid for en kvinne. 

Ifølge symptomer må evalueringen av pasientene omfatte: 
 
- En lumbal og sakral MRI som bare tillater en sann utforskning av sacrum-delen av kroppen, for en TDM stopper vanligvis ved L5-S1 nivå. 
- En skanner inkludert en utforskning i osseous???( ben ) vinduet på sakral kanalen for å spesifisere osseous erosjon assosiert med cyster og topografi. ( Hvor den er??? ) 
- En elektro-fysiologisk og uro-dynamisk test. 
- Og til slutt en radiculografi med forsinkede bilder som angir om cyste kommuniserer eller ikke .. 
Etter dette exploratory stage ( undersøkelses nivået )???, foreslår vi i dag ( og på en systematisk måte ), injeksjonen under TDM av en eller to cyster, og evalueringen av resultatene på seks uker, to måneder. 
Dersom denne evalueringen gjør det mulig å bekrefte den patogene rollen cystene har, kan vi også gi beskjed til pasienten om hvilke symptomer vi skal være i stand til å behandle. 
 
Kirurgiske teknikker foreslått 
Når effekten av FGI forsvant, foreslo den kirurgiske teknikkeren en veldig enkel konklusjon: Cysten er sykdomsfremkallende først og fremst på grunn av roten som er inni, så for de tilstøtende røttene som ligger over den, under den eller på sidene grunnet volumet og dens indre press. Den er derfor i ferd med å gjøre det slik at den ikke kan fylles noe mer eller legges under press og å frigjøre de andre røttene hvis nødvendig. 
I spesielle situasjoner kan denne typen ha " en hals " og det er svært enkelt å binde " en hals " for å fjerne den, men i de fleste tilfellene røtter krysse den. I disse tilfellene, etter å ha åpnet den sakrale kanalen, prøver vi å lukke kommunikasjonen mellom cyste og subarachnoidal området ved hjelp av en blanding av pasientens eget fett og bio-lim, da med samme blanding som vi fylte cysten med for å redusere dens størrelse, og vi fylte de døde områdene med den samme blandingen igjen. 
Noen ganger og i spesielle tilfeller, legger vi en avledning ( shunt )??? fra cysten til peritoneal mellomrommet, særlig når det er for mange cyster til at vi ikke kan behandle alle dem slik vi gjør med bare én, eller hvis cystene er allment kommunisere også. 
Selvfølgelig er alle disse operasjonene utført med mikrokirurgi og nevroendoskopi, i henhold til hva som trengs. 
 
Resultater 
Vi har behandlet 50 pasienter fra 1989 til 2004. 44 pasienter ble operert: 33 kvinner og 11 menn. Kortsiktige resultater er bekreftet ett år etter inngrepet. 
Sphincterian lidelser???, når den kommer og ikke forsvinner, ble 90% i gruppen kvinner forbedret. Smertene som skyldes sciatic nerve er også forbedret: 62% i gruppen kvinner og 87,5% i mennenes gruppe. Perineal paraesthesias og dysesthesias er forbedret for 85% i gruppen kvinner, og for alle menn. En bør ikke glemme at den preoperativ tiden er lengre for en kvinne enn for en mann på grunn av vanskelighetene med å etablere en korrekt diagnose. Det andre problemet er at noen kvinner har hatt andre operasjoner før de får riktig diagnose: den som forklarer noe om feilene .. 
Det er svært viktig å presisere at resultatene for sphincterian lidelser kan bli degradert på grunn av alderen på pasientene og at vi beklager tre postoperative aggravations??? blant de seksten kvinnene som led av disse symptomene. 
For å være kort. 
Vår "serie" er utvilsomt den viktigste av seriene som har vært publisert eller har vært gjenstand for presentasjoner. Den er likevel gjenstand for mange diskusjoner. Likevel synes det for oss å være viktig, som en midlertidig konklusjon, å huske på at perineural eller sakral meningeal Tarlov Cyster kan være årsaken til at symptomer assosieres med alt fra nevropatisk smerte til genital-urinveier for kvinner og ischias-lignende smerter for menn. 
 
Man må finne på en terapeutisk måte som bedrer pasientene og rettferdiggjør det faktum at de må være klart skilt fra pseudo-cyster som ligger på lumbale røtter og feilaktig blir kalt "Tarlov cyster" også. 
 
De er som oftest medfødte misdannelser som blir symptomatiske ved ulike hendelser på grunn av en ytre årsak. 
 
Det er nødvendig for oss å fortsette og arbeide slik at pasienter kan få full anerkjennelse for den smerten og handicap som er svært vanskelig å forstå, og å måle deres ansvar av de terapeutiske forutsetninger for å gi pasienten et kur mer enn en anmodning om uførhet. 
 
Med tillatelse, 
 
Oversettelse fra: 
 
 
Daniel Maitrot, G. Zoelner, A. Arantes, 
L. Ly Ngoc, H. Dong Van, P. Kehrli 
Service, CHU Hautepierre, Strasbourg 
N ° 54 [november 2006] 35 Alsamed 
 
 

(c) Vigdis Thompson - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 10.01.2010
- Déjà 7868 visites sur ce site!