ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 
  
Tarlov Cyster 
 
 
Rubriques

Liens

 Home  | Livre d'Or  | Album-Photo  | Contact

Om_TC

Alt om arachnoidale cyster på MR-bilder  
 
Disse cystene kalles også: 
 
- Perineurale cyster, Tarlov cyster, Lepto-cyster meningeal, 
- De er meningeal ( ryggmargshinner ) utposninger hvor de fleste kommuniserer med det sub-arachnoïdale rom. 
- De fleste er ekstra-durale arachnoidale cyster, men noen er intra-durale. Svært få er både ekstra-og intra durale. 
- De fleste av de arachnoidale cystene er medfødt eller idiopatiske, men noen utvikler seg etter et traume, en operasjon, en myelography, saccoradiculography med pantopaque som kontrastmiddel, en infeksjon, sub-arachnoïdale blødninger eller en epidural bedøvelse ... 
 
Symptomene avhenger av størrelse og plassering av cysten / cystene. 
 
De fleste av dem er ikke symptomatiske, men for enkelte er det tegn eller symptomer på radicullar ( nerve root ) eller medullar komprimering. 
 
Arachnoidale cyster på nakke- og rygg nivå kan gi sensitivitets-problemer som hypoesthesia ( 1 / 3 ) med kramper i den nedre del av kroppen ( beina ) i 2 / 3 av tilfellene. 
 
De som ligger i den lumbale og sakrale delen av kroppen, kan være årsaken til en radiculopathy ( nerve-rotssmerte) med lumbago og radicular smerte i baken, bekkenet og / eller benet, sphincterian problemer .... 
 
Symptomene kan endre seg med posisjon, som i stående posisjon kan de være viktig for fyllingen av cystene. 
 
Cervicale og dorsale cystene er funnet for nesten alle tilfeller i tenårene, 
Lumbale og sakrale finnes hos voksne. 
 
 
Neuro-radiologisk synspunkt 
Nabors og al har klassifisert arachnoid cyster etter tre typer: 
 
- Type I: Ekstra-dural, har ingen nerverøtter eller rootlets som intra-sakrale méningocèles har. De er trolig medfødte og kommer fra duralsekken hvor de er forbundet med en liten stilk. De kan finnes på de stedene hvor en dorsal nerve-rot kommer ut av en duralsekk. Det er noen ganger vanskelig å identifisere dem nøyaktig og de kan derfor bli " sett " på som en type II cyste på bilder. Disse er ofte forbundet med en foramina hullutvidelse, og med en scalloping av ryggsøylen. Det er svært viktig å skille dem fra de sakrale meningoceler som går til bekkenområdet. Ofte blir de assosiert med andre medfødte misdannelser ( teratomes, dermoïdes, lipomes og andre abnormiteter ( uro-genital og ano-rectal ) 
- Type II: Extra-dural, med en nerverot inni ( som Tarlov eller perineural cyster ). Det er ofte ikke bare én, men flere og de fleste finnes i sacrum området. Det er to typer: -- Tarlov ( perineural ) cystene er etter posterior rot-ganglion med nervefibrene inne i eller nervevev i veggene, de kommuniserer ikke med det perineurale arachnoïdale rom. Den er normalt meget små i den øvre rachidian del, men kan være større ( 3cm ) når den er plassert i nedre del av sacrum. -- Meningeal diverticulaes er plassert før nerve-rot ganglion med nerve-fibre inne i som i stor grad kommuniserer med subarachnoïdian plass. 75�v alle ekstra-dural cyster ( unntatt for Tarlov cyster ) ligger i torakal-området, 20� den lumbale og sakrale området, og 5� cervical området. De fleste av dem er plassert bak eller på siden av dural posen. 50�prer seg mot foramina-hullet. De er store og kommuniserer med det subarachnoïdale mellomrom, og kan være store nok til å rekke over 6 ryggvirvelnivåer. Bein-erosjon i foramina-hullet eller i rachidian kanalen med utvidelse følger de fleste ekstra dural cyster. 
- Type III: Intra-dural, medfødt eller laget på grunn av traumer ... og er sjelden forbundet med andre misdannelser. De er svært sjeldne. 75�lir funnet i dorsal området. De fleste av dem er medfødte og ligger bak ryggmargen i motsetning til dem som oppstår på grunn av et traume og som for det meste er plassert foran i ryggmargen. 
 
 
På MR-bilder er signalene det samme som for CSF. 
 
Dersom MR blir tatt med et kontrastmiddel: 
 
- Signalet i cystene er den samme som i dural-sekken. 
- Signalet for cyster på grunn av traumer er litt sterkere i periferien eller i nerverotplasseringen 
- Signalet er viktig av andre årsaker: synovial cyster, dermoïde eller épidermoïde cyster, teratomer ... 
 
 
Fra: "Imagerie par Résonnance Magnétique de la Tête et du rachis» 
 
Case 87,93: kystes Hjernehinne rachidiens, pages 684 et 685 
 
Par Jean Claude Tamraz, C. Outin, M. Forjaz Secca - 2004 - Medisinsk - 717 sider 
 
Editeur: Springer Verlag 
 
Principes d'imagerie pari resonans magnétique de la tête, de la base du kran et du rachis 
Approche anatomo-Clinique et guide d'interprétation 
Tamraz, J., Outin, C., Forjaz Secca, M., Soussi, B. 
2ieme ed. Revue et augmentée, 2004, XII, 717 p., Broché 
ISBN: 978-2-287-59742-8 
 

(c) Vigdis Thompson - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 10.01.2010
- Déjà 7868 visites sur ce site!