ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 
  
Tarlov Cyster 
 
 
Rubriques

Liens

 Home  | Livre d'Or  | Album-Photo  | Contact

Spørsmål og Svar ( TCA )

 
 
SPØRSMÅL OG SVAR OM TARLOV CYSTER( T.C.A. ) 
 
Forfatteren, unntatt der det er angitt, er ikke lege, har ingen medisinsk trening, og kan ikke gi råd som kun lisensierte teknikere kan gi. Dette nettstedet anbefaler eller støtter ikke noen spesifikk behandling, narkotika eller prosedyre. Bruk av området er underlagt vilkårene for vår brukeravtale. Du bør alltid konsultere en medisinsk faglig person før du begynner en behandling.  
 
 
Heter tilstanden Tarlov Cyster eller Tarlov sykdom?  
Begrepet Tarlov Cyster er tvetydig ettersom den kan tas for å referere til en ufarlig anatomisk funksjon eller en potensielt alvorlig sykdom-tilstand. Av den grunn introduserer vi et entydig begrep, Tarlov sykdom. ( kanskje mer kjent som " Tarlov Cyst Disease " ) 
Å fremme bruken av navnet Tarlov Sykdom, er etter konvensjonen å navngi en sykdom etter forskeren som først oppdaget eller effektivt spredte informasjon om sykdommen, i dette tilfellet, den store pioneren innen nevrokirurgi, Doktor Isadore Tarlov. 
 
 
Er Tarlov cyster en form for kreft?  
Tarlov cyster er ikke kreft. Symptomatiske Tarlov Cyster er sykelige forstørrelser som fortsetter å vokse, og derfor kvalifiserer dem til å bli klassifisert som svulster. Tarlov Cystene vokser fra trykket av spinalvæske inne i dem, ikke ved unormal celledeling. Så Tarlov Cyster er ikke svulster eller kreft.  
Som kreft kan Tarlov Cyster forårsake alvorlig svekkende smerte og kan også skade fjerntliggende organer. Tarlov Cyster gjøre dette ved å påvirke flyten av nerve-energi og presset av spinalvæske.  
 
Akkurat som kreft kan Tarlov Cyster gi uutholdelige smerter og kan føre til alvorlig depresjon og suicidal atferd. I motsetning til kreft, er symptomatiske Tarlov Cyster sjelden diagnostisert. Det er ingen medisinsk " industri " i diagnostisering og behandling av Tarlov sykdom.  
Tarlov sykdom kan utvikle seg til kronisk uutholdelig smerter. Hvis den ikke blir vellykket behandlet, kan en person i denne fasen av sykdommen dø av stress-lidelse, fra smertestillende midler (hepatitt) eller fra selvmord. Tross dette er ikke Tarlov sykdom en form for kreft, men bør tas like mye på alvor av leger, pasienter og deres familier.  
 
 
 
Hva er funksjonshemningene av Symptomatisk Tarlov Cyster?  
Tarlov Cyste-rammede reagerer forskjellig på ulike positurer og aktiviteter, og det er ingen typisk innsettelse eller grad på progresjon av sykdommen. Noen opplever sterke smerter i starten, mens symptomene er milde på utbruddet i andre tilfeller. Vanskelighetsgraden på å sitte er kanskje det mest vanlige handikapet. Hyppig endring i posisjoner og ofte liggende å hvile er de tiltakene som kreves av de fleste pasientene.  
Mange personer med Tarlov Cyster forteller at de er i stand til å overskride grensene for vanlige stillinger eller aktivitet for en kort tid, men så må de " betale for det " ved å oppleve en forsinket smerte ( Flares ). For eksempel har en overgått kvoten sin tidligere på dagen, vil de senere på dagen oppleve en smerte som er så alvorlig at selv med narkotisk smerte-medisinering, kan de ikke sove. " Flares " kan vare i dager, uker og måneder.  
En lege kan korrekt skrive; " Pasienten viste ingen tegn til stress under besøket ", og pasienten vil bli nektet uføretrygd på grunn av utsagnet selv om pasienten faktisk ble " housebound " og sengeliggende i flere dager eller uker etterpå. Mengden for å sitte og gå til legen oversteg hans eller hennes personlige kvote.  
Et individs symptomer kan variere drastisk som svar på miljømessige forhold eller andre variabler. Uførhetens virkninger av symptomatisk Tarlov Cyste ble oppsummert i følgende utsagn av en ryggrads- spesialist som skulle evaluere en Tarlov Cyste pasient:  
"Han må sitte når han trenger å sitte, gå når han må gå og legge seg ned når han må legge ned."  
 
Hvordan få en diagnose?  
Generelt sett er det å undersøke de vanligste årsakene til symptomene og dette kan gjøres av lokale spesialister. Dette kan inkludere en henvisning til en urolog for å se etter en nevrogen blære. Urologen vil da undersøke blære-veggen og teste blære-funksjoner som potensielt påvirkes av sacrale nerverot lidelser. Sphincter ( urinvei ) problemer er vanlig med Tarlov Cyster.  
Når alle andre årsaker til symptomene er utelukket, blir det nødvendig å få en diagnose av Tarlov Cyster. Dessverre finner ikke pasienter en spesialist lokalt med tilstrekkelig erfaring.  
Noen ganger antar pasienter og deres leger at alle verdenskjente sykehus vil tilby en diagnose av enhver sykdom. Dette er imidlertid ikke tilfelle med en så sjelden sykdom som Tarlov Cyster. Heldigvis er det hjelp å få på noen av de beste sykehusene i USA, Europa og andre land ( vi håper i fremtiden å ha god informasjon fra Japan og andre asiatiske land ) hvor Tarlov Cyster blir diagnostisert og behandlet.  
Det er svært viktig at en person ikke lider av mangelfull smerte-behandling mens en venter på å få en diagnose. Mange personer som lider av sterke smerter er i stor risiko for å ta en lite gjennomtenkt beslutning, de vil bare få en slutt på smertene. Men en bør undersøke litt om kirurgen som skal operere for å være sikker på at han kan de nødvendige kirurgiske teknikkene som kreves for å operere Tarlov Cyster. Operasjon av Tarlov Cyster har allerede en lav grad på suksess, kanskje fordi de opereres så sjelden.......  
En bør ikke ta en slik bestutning på grunn av at 1 eller 2 personer rapporterer suksess, spesielt hvis 10 eller 20 ikke har hatt tilfredsstillende resultater eller er blitt verre etter operasjon av en bestemt kirurg.  
Evalueringen av resultater basert på medlemmenes rapporter gir oss ikke grunnlag til å si hvilken lege du skal se eller hvilken behandling du skal søke. 
Praktisk  
• Du får en henvisninging på en diagnostisk radiologisk prosedyre, MR.  
• Konvensjonelt er lumbosacral skanning stanset på S1 nivået. Det kan derfor være nødvendig for forskrivende legen / manuell terapaut å informere teknikerene om at alle sakrale nivåer må skannes.  
• Nevrologiske / ortopediske undersøkelser inkluderer vanligvis bevegelser som kan forårsake en alvorlig, langvarig " flare up " for en pasient med en Tarlov cyste. Disse inkluderer prosedyrer der legen kraftfullt hever beinet mens pasienten ligger på ryggen, samt tester der pasienten blir bedt om å bøye seg så langt som mulig framover for å ta på tærne sine. Disse begrensningene bør du informere legen din om.  
 
Hvilke ikke-kirurgiske behandlingsmuligheter er det?  
Fibrin Glue injeksjon ( FGI ) er en ikke-kirurgisk behandling som gir lavere kostnader, mindre smerte og kortere rekreasjons-tid enn for åpen-rygg kirurgi. Prosedyren er for de med " Valved cyster " som er tilstrekkelig langsomt-fyllende slik at det kan minimere risikoen for limet ( Tisseel ) å sive inn i thecal sakken slik at limet er herdet før hoveddelen som inneholder spinalvæske eller spinalvæsken fyller opp cysten. Den måten fibrin-limet fungerer på, er ikke kjent med sikkerhet. Gjeldende teori er at fibrin -limet fungerer som et irritasjonsmoment - et fremmedlegeme som provoserer dannelse av arrvev og fungerer som en matrise for arrvevet å dannes i " munnen " og hulrommet på cysten for å forsegle kanalen mot flyten av spinalvæske i cysten.  
En myelogram- med forsinket CT-skanning- kan eller ikke kan man se om en cyste er tilstrekkelig langsomt-fyllende. Kontrast kan injiseres før fibrin limet settes inn for samme formål. FGI blir vanligvis utført av en intervensjonsnell neuro-radiolog, noen ganger med hjelp av henvisende nevro-kirurg. Suksess-raten av denne behandlingen varierer sterkt fra sykehus til sykehus. 
En cyste forseglet av fibrin-lim kan eller ikke kan krympe. En postoperativ skanning som viser om cysten har krympet eller ikke, er i seg selv ikke bevis på om prosedyren har mislyktes. Hvis cysten ikke har krympet noe, kan den likevel fortsette å krympe i svært lang tid. Forfatterens egen erfaring er at en S2 cyste forseglet av FGI plutselig ble a-symptomatisk etter 2-1/2 årene. MR-bildene viste at cysten var blitt helt absorbert inn i nerve roten.  
En nyere klinisk utprøving av FGI ble igangsatt ved Johns Hopkins Hospital, USA av nevro-kirurg Dr. Donlin Long og den intervensjonelle nevroradiologen Dr. Kieran Murphy. De begynte for noen år siden å bruke en ekstra nål til å ventilerere cysten med under aspirasjon og injeksjon. Tidlige rapporter om utfallet av FGI ved Johns Hopkins er relativt lovende. Som nevnt ovenfor, kan resultatene fra FGI være mindre definitive og ha kommet lenger enn fra kirurgi, men FGI mangler også risikoer, kostnader og rekonvalesent-tid som den invasiv kirurgi har.  
 
Hva er de kirurgiske alternativer?  
Antall kirurger som har opparbeidet en kjede av vellykkede eller mislykkede operasjoner, ( bekreftet av erfaringene fra tidligere pasienter ) er svært liten. Det er ikke uvanlig for en kirurg å ha blitt " brent " i et forsøk på å operere en Tarlov Cyste. Har han feilet stygt og skadet pasienten blir resultatet at denne kirurgen og andre kirurger som hører om denne opplevelsen at sier de " ikke ville røre en Tarlov Cyste med en ildtang ".  
Det finnes en rekke ulike typer Tarlov Cyste operasjoner som er beskrevet. Ofte kalles alle typer Tarlov Cyste operasjoner en sacral laminektomi, men laminektomi er bare den ortopediske delen av operasjonen - dvs. fjerning av bein som er nødvendig for å få tilgang til cysten (e).  
Muligheten for mindre invasiv kirurgi av Tarlov cyster kan avhenge av utviklingen av fleksible virkemidler egnet for sakral nevro-endoskopi. Pr. idag er Tarlov Cyste invasiv kirurgi ( åpen kirurgi ) Rekonvalisent-tiden varierer betydelig, og mange pasienter sier at anslått rekonvalisent-tid gitt før operasjonen var for kort. Det er ikke uvanlig at rekonvalisent-tiden kan vare mellom 12-18 måneder.  
Men det er ingen standard post-operative instruksjoner for pasienter. Rapporter med resultater fra pasientene gir mer restriktive instrukser, strengere overholdelser, unngåelser av langsiktige anstrengelser og andre Valsalva øvelser.  
Tarlov Cyste operasjoner er bare tilgjengelig der en kirurg er interessert i behandlingen av denne sykdommen. De fleste topprangerte sykehus rundt omkring i verden- med flere unntak- gir overhodet ingen behandling av Tarlov Cyster. Men når det blir gjort, er det oftest en nevro-kirurg som utfører Tarlov Cyste operasjonen. Ortopediske kirurger kan også operere Tarlov Cyster. 
Kirurgenes krav om et høyt nivå av suksess kan man ikke si noe nøyaktig om fordi pasienter kvier seg for å klage til sine kirurger. Det er mulig at kirurgen tilbyr en operasjon for Tarlov Cyster han mener kan ha en høy grad av suksess, men når våre pasienter rapporterer sine resultater til oss, er suksessraten svært lav. Derfor kan rapporter om kirurgiske resultater fra pasienter i denne gruppen være mer pålitelig enn kirurgens estimering.  
Postoperativ CSF ( ryggmargsvæske ) lekkasje er den vanligste komplikasjonen, men disse lekkasjene kan i noen tilfeller helbrede seg selv. Pasienten kan bli bedt om å holde seg i sengen med fotenden hevet og å bære et korsett for å kontrollere hevelse. CSF lekkasje kan også forsegles med en re-operasjon. Et mindretall av pasienter har opplevd en post-operative CSF lekkasje.  
Bare en pasient har fått en alvorlig infeksjon - bakteriell hjernehinnebetennelse - etter en Tarlov Cyste operasjon. Den vanligste negative utfallet er en mislykkede operasjonen for å fjerne symptomene. Det er ikke sjelden at en operasjon forverrer et eksisterende symptom, eller fører til en ny.  
Derfor er det sterkt anbefalt å delta i våre Støttegrupper, lese tidligere meldinger for å lære om opplevelsene pasientene har hatt ved operasjon på de ulike sykehus. Du må være medlem av en støttegruppe for å få tilgang til alle meldinger og undersøkelser.  
 
Hva er vanlig post-op begrensninger?  
Det er fortsatt ikke mye som er standard i behandlingen av Tarlov Cyster, og det er stor variasjon mellom cyster, operasjoner, pasienter og kirurger. Legen eller nevro-radiologen vil gi instruksjoner for den post-operative perioden.  
Imidlertid er Tarlov Cyste behandlinger nylig blitt noe mer vanlig slik at noen få leger har fått nok erfaring for å avgjøre hvilke restriksjoner på aktivitet en skal ha etter Tarlov Cyste intervensjon.  
Pasienter som er operert for Tarlov Cyster får noen ganger standard ryggmargs-kirurgi-instruksjoner, tilsvarende de som gis til pasienter som har hatt en prolaps-operasjon. Mange andre diagnoser kan produsere de samme symptomene, men består ikke av så skjøre vev som Tarlov Cyster. En kirurg sa at Tarlov Cyste kirurgi kan være " som å operere på et vått papirhåndkle ".  
Kirurger er ikke enige om behovet for de svært restriktive instruksjonene etter FGI. Noen pasienter har angret på at de ikke var mer forsiktig. Ett medlem skriver:  
Tok det veldig rolig i 6 uker etter FGI, IKKE trening eller strekk. Etter 6 uker bestemte jeg meg for å " komme tilbake i form " og begynte forsiktig trening og tøyning. " Big mistake." Jeg måtte å ha en reoperasjon ( FGI ) på den siden, samt å ha en FGI på min 3dje TC, som ikke ble gjort forrige gang  
Her er et eksempel på et post-operativ opplegg som var mer begrensende enn vanlig fordi pasienten krevde en ny operasjon for å reparere en CSF lekkasje.  
1. Jeg fikk ikke lov til å gjøre noe fysisk, bortsett fra dusj og " potte ". 2. Jeg bodde i senga i 2 uker på smerte medisiner og fortsatt begrensninger. 
3. Jeg startet å gå 5 minutter på flat mark etter fulle 4 ukers inaktivitet ....( 2 uker på sykehus og 2 uker hjemme ).  
4. Ingen trapper, løfting, kjøring, RENGJØRING, etc. for 6 uker post-op. 
5. Jeg hadde 6 uker post-op. MR og fikk grønt lys til å bruke trappene og å kjøre. ....Fortsatt ingen løft.  
 
Tarlov Cyster - problemer med urinblæren?  
Tarlov sykdom fører ofte til en varig kronisk sub-akutt urinveisinfeksjon ( UTI ) og andre problemer med urinblæren, inkludert " interstitiell cystitt " ( smertefull blære syndrom ) med eller uten kjente symptomer. Symptomer kan feilaktig tilskrives alder, kjønn ( i tilfelle av kvinner ) eller andre årsaker, snarere enn Tarlov Cyster.  
Individer med Tarlov Cyste symptomer blir ofte fortalt at urinprøvene deres er negative for UTI, men dette betyr at prøven er negativ for en akutt infeksjon. Husk å spørre om testen er positiv for sub-klinisk infeksjon. Tarlov Cyste pasienter med kronisk sub-klinisk UTI og blærekatarr er også ømfientlige ovenfor ubalanse fra dietter som skaper urin som enten er for sur eller for basisk. I disse tilfellene kan et pH-balansert kosthold være nyttig.  
Hvis du har en eller flere Tarlov Cyster, her er et viktig spørsmål: " Har jeg en nevrogen blære ", det vil si en blære som fungerer feil på grunn av sacral nerve-lidelse. Et annet viktig spørsmål er, " Kan jeg ha " interstitiell cystitt ( IC )? " Da er det mulig at du trenger behandling for både Tarlov Cyster og for blære-sykdommen som er relatert til Tarlov cyster.  
 
Hvilke tester vil urolog gjøre?  
Urodynamisk og cystoskopi kan brukes i en evaluering av nevrogen blære. I en del av denne testingen fylles blæren med vann gjennom et kateter og reaksjonene blir notert. Tegn på sakral nerve-dysfunction vist i denne testen er: 1) en forsinkelse i " må " følelsen, resulterer i noe unormalt høyt volum i blæren og 2) redusert blærefunksjon, blæren utvides ikke i forhold til det økte volumet av væske. ... Dette resulterer i at blæren får et unormalt høyt trykk. 3) en nyre-ultralyd for å se om urinen stopper opp i nyrene. Ultralyd er ikke ubehagelig, mens de andre ....testene innebærer bare mildt ubehag. 4) cystoskopi: Et rør med en miniatyr videokamera føres inn i blæren via urinrøret.  
Hvis det urologiske testresultatet bekrefter en sakral nerve-defekt, vil du ha et sterkt behov for behandling av Tarlov sykdom. Urologer som tester for nevrogen blære vet at en nevrogen blære skyldes en spinal skade eller lidelse. Hvis det ikke er andre skader eller lidelser, er et funn på nevrogen lidelse gjort av en urolog nærmest som en laboratorietest for Tarlov sykdom. Hvis du lider av nevrogen blære kan selv-katerisering gi midlertidig lindring mens du venter på behandling for den primære årsaken av en spesialist på Tarlov sykdom. Pasienter som har selv-katerisert seg, sier at når den første motviljen overvinnes, er det ikke så vanskelig som man kunne forestille seg.  
 
Hvilke tester bruker nevro-kirurgene?  
Tarlov Cyster blir vanligvis oppdaget på MR hos pasienter med ryggsmerter og ischias. Som en del av forundersøkelsene til kirurgi, henviser noen nevro-kirurger pasientene til CT-myelogram, eller sjelden EMG.  
CT-myelogram innebærer en spinal-punksjon for å injisere kontrast. Bildene blir tatt i intervaller for å fastslå hastigheten som cysten fylles med spinalvæske. Du kan ha / ikke ha hodepine for en dag eller to etter en spinal-punksjon. Det er lumbale punkteringer der pasienten nesten ikke føler noen smerte, og det er lumbale punkteringer der smerten er uutholdelig. Det er selvsagt å foretrekke å ha punktering utført av en ekspert som er kjent for presis og smertefri punkteringer.  
Gad eller Gadolinium er et kjemikalie som injiseres i blodet for å forbedre eller vise strukturer ved MR. Denne type injeksjon er vanligvis reservert for postoperativ skanning.  
EMG står for Electro-myogram som løst oversatt betyr elektrisk testing av muskler, men har faktisk kommet til å bety elektrisk testing av både nerver og muskler. På den ene siden finner en EMG nerve-svakheter som refererer til en Tarlov Cyste. På den andre siden er fraværet av slikt funn på EMG ikke grunnlag for å konkludere med at cysten er symptomfri.  
 
Hva med trening, fysioterapi eller TENS?  
Det er ikke mulig å " trene " bort Tarlov Cyste symptomer gjennom trening. Mange øvelser som er vanlig terapeutisk for rygg og ben smerter, forverrer Tarlov Cyste symptomer. En pasient finner at det hjelper å unngå vridning av kroppen. En annen pasient er mer forsiktig.  
"Jeg hadde fysioterapi og det gjorde ting mye verre - mer smerte. Så hadde jeg akupunktur ( med strøm på nålene ) og gikk gjennom 12 timer med den mest intense smerten jeg noen gang har kjent. Jeg hadde tatt en MR før akupunkturen og en etter ( bare en tilfeldighet ) Det så ut som om akupunkturen hadde forårsaket en blødning i ryggen. "  
På den annen side kan den rette type fysioterapi gi betydelig lettelse.  
Bindevevsmassasje av en venn, kjæreste eller profesjonell kan gi midlertidig lindring av smerter forårsaket av Tarlov Cyster, for eksempel i den sakrale området, hofter og lår hvor ømme punkter dannes.  
En terapeut vet kanskje ikke hvor følsomt operasjonsarret er etter en Tarlov Cyste operasjon ( mye mer følsom enn etter prolaps-kirurgi, for eksempel ). Terapeutene må instrueres slik at de ikke forårsaker vibrasjoner eller raske bevegelser i det kirurgiske området. Hvis de ikke følger disse forholdsreglene, kan det resultere i en alvorlig " flare-up ". Hvis akupunktur er foreskrevet, gå til en akupunktør som er en smerte-spesialist. Det er ingen fare i å sette nåler rundt et kirurgisk arr som har begynt å gro.  
Offentlig badestamper og spa ( i motsetning til svømmebassenger ) er farlige selv når man har perfekt helse. Men har du ditt eget spa, kan dette redusere stress, smerte, og behovet for smerte-medisinering. Bruk moderate vanntemperaturer og hold det kirurgiske området unna selv den mildeste vanndyse.  
Din terapeut eller lege kan forskrive en TENS enhet som avbryter smerte-signalene til hjernen med elektrisk stimulering. Plasserer du elektrodene for nær ryggsøylen, kan det gi hodepine. En pasient forteller: 
"... fire puter er plassert rundt det smertefulle området i en X mote. Dette har hjulpet på setemuskel-smertene mine. Jeg må være forsiktig med å plassere elektrodene direkte over Tarlov Cyste området- dette øker smerten. " Et annet medlem finner at hun kan få hjelp av narkotiske medisiner bare ved " flare ups ", ellers regelmessig bruk av lav intensitet TENS og et Anti-epileptikum som Neurontin eller Keppra.  
Alle bevis tyder på at en person som har en Tarlov Cyste, operert eller ikke, bør unngå tunge løft, fall, ulykker og anstrengelser. Hvert menneske må finne de mest egnede type aktiviteter og mengder innenfor retningslinjene gitt av legen sin.  
For å unngå kronisk eller akutt forverring kan det kreves endringer i vaner og livsstil. Favoritt sport, øvelser og fritidsaktiviteter må du kanskje slutte med.  
Hvis alvorlige symptomer oppstår, kan det være nødvendig å drastisk begrense dagligdagse aktiviteter som sittende, stående og gående. Med mindre man har en vellykket behandling, kan disse begrensningene kreve endringer i karriere-planen, yrke og i arbeids-og bomiljøer. 
 
Hvilke medisiner brukes for Tarlov Cyster?  
" The state-of-the-art " innen smertebehandling, er poly-farmasi: Bruk mer enn en klasse av narkotika for å blokkere ulike veier. For mild Tarlov Cyste smerte, begynner ofte smerte-spesialistene med et Anti-epileptikum ( for eksempel Neurontin ) og anti-depressiva som har smertestillende egenskaper ( ikke den med sterke psyko-tropiske stoffer ). Pasienter varierer sterkt med hensyn til deres toleranse for bivirkninger, særlig på anti-epileptika og anti-depressiva.  
En gradvis prøve-og- feil tilnærming utført i full overensstemmelse med bare en lege er nødvendig for en sikker og effektiv poly-farmasi. Noen stoffer som Neurontin ( gabapentin ) må stoppes ved en progressiv reduksjon i dosen over tid for å unngå bivirkninger, inkludert en alvorlig potensiell psykologisk forstyrrelse.  
Hvis ikke-narkotiske medisiner er tilstrekkelig, kan et narkotisk middel legges til for kronisk moderat til alvorlig Tarlov Cyste smerte. Morfin sulfat er et av de hyppigst forskrevne. Vanligvis blir pasienten satt på hurtig-virkende tabletter inntil dose nivået er etablert. En landtidsvirkende tablett blir da foreskrevet for døgnet rundt smerte-lindring, en pro-aktiv tilnærming er mer effektiv enn å vente på at smerten blir uutholdelig og så medisinere reaktivt.  
Les denne kommentaren om narkotiske doseringer av en lege med Tarlov sykdom.  
Når man har store smerter og effektiv smerte-behandling mangler, blir en fristet til å godta det første tilbudet som kommer om behandling. Det første tilbudet kan gjerne være noe du ville avstå fra hvis du ikke opplever slike uutholdelig smerte. Derfor foreslåes det å:  
- Første få en høy- nivå diagnose, og hvis denne støtter bruk av opiater,  
- Søk en smerteklinikk og, 
- Bare når smerten er godt kontrollert, kan du bruke alle tilgjengelige ressurser til å etterforske og å ta avgjørelser med hensyn til valg for å oppnå varig lettelse.  
 
Kan Tarlov Cyster føre til tarm-problemer?  
60% av dem med Tarlov Cyster, har tarm-problemer. Tarlov Cyster kan påvirke nerver som kontrollerer eliminasjon som igjen resulterer i avførings-inkontinens ( 14% ) eller forstoppelse ( 44% ). For forstoppelse kan Tarlov Cyste pasienter foreta endringer i kosthold og ta et daglig tilskudd som Miralax.  
Ved forstoppelse øker presset av spinalvæske på nervene inne i cysten, og Tarlov Cyste pasienter sier at forstoppelse øker smerte-nivået sterkt. På en annen side, " trykke " på toalettet når du er forstoppet, forårsaker Symptomatisk Tarlov Cyster å utvide, strekke og irritere nerver i cyste-veggen og fører til en rekke symptomer. I et tilfelle fikk en pasient et fullstendig tilbakefall tre år etter en vellykket Tarlov Cyste opersjon. Det var bare etter en gang han/hun hadde " trykket som gal " for å få ut den harde avføringen.  
Tykktarmsbevegelsene blir nedsatt, og tarmen og sphincter sensasjoner er kanskje en sideeffekt av kirurgi eller som et symptom på en pågående nerve-kompressjon.  
Det er derfor foreslått et moderat inntak av matvarer som forårsaker forstoppelse og legge til matvarer som fukter innvollene. Men hvis dette er utilstrekkelig og regelmessig bruk av avføringsmidler, stikkpiller og klyster gjør en generelt motløs, kan det derfor være meget nyttig og nødvendig for en person som lider av Tarlov Cyster å bruke opioide medisiner.  
Enten problemet er forstoppelse, inkontinens eller andre tarmproblemer som følge av Tarlov sykdom, bør det ikke ignoreres. De bør behandles av primære lege, og hvis problemet vedvarer, av en tarm spesialist.  
Mat mot forstoppelse. 
Frukt og grønnsaker Fiber Ikke raffinert mat 
Og ikke glem å drikke mye iløpet av dagen ! 
 
 

(c) Vigdis Thompson - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 8.01.2010
- Déjà 7868 visites sur ce site!