ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 
  
Tarlov Cyster 
 
 
Rubriques

Liens

 Home  | Livre d'Or  | Album-Photo  | Contact

Spørsmål_Svar

SPØRSMÅL OG SVAR (Tarlov Cyste Disease Foundation) 
 
 
 
1. Hva forårsaker Tarlov Cyster? 
Årsaken til Tarlov Cyster er ukjent, men det er flere teorier, inkludert en Tendens til å utvikle en svakhet i meninges (hinner rundt hjernen og ryggmargen) eller en svakhet som var tilstede ved fødselen. Noen pasienter med Tarlov Cyster har også bindevev eller skjellett-lidelser, og det har vært et spørsmål om forekomsten av begge hos noen pasienter. Det ser ut til å være en betydelig forekomst av traumer-hos de fleste av pasientene-knyttet til utbruddet av de mest alvorlige symptomene assosiert med Tarlov Cyster. Det er mulig at Tarlov Cyster har vært der, men har vært en-symptomatiske i en årrekke for så å bli utløst av en traumatisk Hendelse som forårsaker ytterligere trykk eller skade på ryggraden og forårsaker cerebrospinalveske-Trykket ( CSF ) å Oke, cyster å utvikle seg, at de fylles med spinalvæske, forstørres, trykke på spinalnerver for så å bli symptomatiske. Noen av disse hendelsene som Tarlov Cyste pasienter har felles er bil-ulykker ( særlig påkjørsler bakfra ), fødsler, operasjoner, tunge løft, fall, etc. Flere pasienter som har Tarlov Cyster har indikert at symptomene begynte etter å ha fått en epidural som Anestesi før et kirurgisk inngrep eller fødsel. Noen pasienter angir verre symptomer når de har Herpes simplex utbrudd. Så spørsmålet blir om den mulige årsaken er viral eller bakteriell, men det har ikke vært noen rapporter og studier som indikerer en slik påvist faktor. Siden det er kjent at ca 90V befolkningen har antistoffer mot herpes virus er det en tvilsom kobling som årsak, men det er interessant at noen pasienter rapporterer at symptomene forverres i løpet av et utbrudd av viruset. 
 
 
2. Hva er de vanligste og mest utbredte symptomene på Symptomatiske Tarlov Cyster? 
Symptomer på voksende / forstørrede cyster oppstår på grunn av kompresjon av nerven røtter som går ut fra det sakrale området. Symptomer kan inkludere følgende: 
• Smerter i korsryggen ( Spesielt under midjen ) og i sete, ben og føtter 
• svakhet og / eller kramper i ben og føtter 
• Parasthesias (unormale sensasjoner i ben og føtter) 
• Smerte ved sittende eller stående for korte perioder 
• Smerte ved nysing eller hosting 
• Manglende evne til å Tomme blæren eller i ekstreme tilfeller å urinere i det hele tatt 
• Tarm eller blære endringer, herunder Inkontinens 
• Hevelse over den sakrale området 
• Sårhet, en følelse av trykk og ømhet over sacrumc og coccyx (haleben) som strekker seg over hoften og inn i Laret 
• Hodepine ( som følge av endringer i CSF trykk ) 
• Følelsen av å sitte på en stein 
• Rykk og svie i coxxyx området, særlig når en Boyer seg 
• Isjias 
• Vaginal, rektal og / eller magesmerter 
 
 
 
3. Hvordan er Tarlov Cyster oftest diagnostisert? 
De beste bildene av Tarlov Cyster kan du se på magnetisk Resonans-bilder ( MR ). Legen din kan også være om en MR-myelogram og / eller CT-myelogram for å avgjøre hvor fort cerebrospinalvesken ( CSF ) flyter inn i cystene. 
Det er ikke uvanlig hos radiologene skriver på Tarlov Cyster er tilfeldige funn og har ingen klinisk betydning siden 4-5V befolkningen har en-symptomatiske cyster. Bare 1V dette tallet har cyster som blir symptomatiske. Det kan hende at legen ikke nevner Tarlov Cyste funnene til deg, dette på grunn av feilinformasjon og manglende forståelse i det medisinske fellesskapet. 
Det er viktig for deg å ha kopier av radiolog-rapporter for fremtidige sammenligninger, og også å få en kopi av filmen eller CD med bildene. Rapportene som har indikert at det finnes Tarlov Cyster bør konkretisere plasseringen av cyster (mest utbredt i S 2 - S 3) og dimensjonen av cyster (vanligvis rapportert i mm.). Dersom disse beskrivelsene ikke er inkludert, kan du være radiologen å inkludere dem for en mer fullstendig og Nøyaktig rapport. 
Dette er viktig også for fremtidige sammenligninger etter behandling og for å fastslå om de er redusert eller har økt i størrelse, samt beskrivelse av ev. Nye cyster. 
Disse Diagnostiske testene er også viktig for å utelukke annen spinal patologi, som for Eksempel Osteoporose, prolaps, degenereringer, skoliose, kyfose eller lordose. 
Beskrivelse av symptomene dine, de Diagnostiske testene og legen sin fysiske undersøkelse, er den beste kombinasjonen for den mest nøyaktige diagnosen. Det er viktig at du kommuniserer med legen din, deler informasjon om utbruddet av symptomene dine og beskriver hvordan du opplever symptomene dine. Det kan være lurt å skrive en dagbok om aktiviteter, symptomer og medisiner mellom lege-besøk for å gi en Nøyaktig og dokumentert tilbakemelding til legen din. 
 
 
 
4. Hva kan jeg gjøre for forbedre eller Kontrollere symptomene mine mens jeg venter på en avtale hos en kunnskapsrik lege? 
Svaret på dette spørsmålet er selvsagt svært individuelt basert på hva dine symptomer er, men hvis symptomene er Smerter i nedre del av rygg, sete og ben, herunder parastesier, skal du Unngå å løfte Tungt, overanstrengelser eller å trekke noe som legger trykk på nedre del av ryggen og forårsaker smerte. 
Noen pasienter har funnet ut ved avkjøling over den sakrale området gir litt lindring, mens andre foretrekker varme som den beste form for Smertelindring. ( Varme-pakningene som varer inntil 8 timer-blir solgt i Helsekost-butikker.) 
Siden det å sitte over lengre tid kan føre til en økning i symptomer, vil du ønske å Unngå sittende eller stående stilling utover din personlige begrensninger. Det finnes ulike null-Tyngdekraft dyner, puter og stoler som tar presset av sacrum, haleben og rumpe når det sitter. Noen pasienter har funnet dette svært nyttig. Siden alle er forskjellige ville det være vanskelig å anbefale en som kan fungere likt for alle. Å prøve og feile er trolig den beste testen for hva som er mest komfortabelt for deg. De fleste TC pasienter er mer komfortable i en hvilende stilling enn å sitte eller stå, og finner det nødvendig å endre posisjoner russetiden. 
Å Unngå forstoppelse er svært viktig for å hindre anstrengelser som forårsaker mer trykk på cyster i den sakrale området. Økt væskeinntak og fiber i kostholdet er viktig for å forebygge forstoppelse. Et avføringsmiddel kan være nødvendig hvis du merker at magen ikke er i bevegelse regelmessig. 
Smertekontroll er viktig og du kan kreve henvisning til en smerte-spesialist. Inntil du har fått en avtale med en legen, er anti-inflammatoriske medisiner uten resept russetiden nyttig, men igjen, du kan kreve reseptbelagte medikamenter for sterke Smerter dersom du ikke får hjelp av ikke-reseptbelagte medisiner. Noen pasienter har brukt meditasjon, avslapnings-teknikker eller biofedback for å hjelpe dem med å Kontrollere noen av smerte-gjennombruddene. 
 
 
 
5. Hva er dagens behandlings-alternativer for TC og hva er de langsiktige utfall? 
De fleste Tarlov Cyster blir oppdaget på MR, CT eller Myelogram. Det er noen ganger vanskelig å gi en Nøyaktig diagnose om årsaken til symptomene hvis flere diagnoser blir funnet. Noen ganger er det en diagnostisk avgjørende at cystene er årsaken til symptomene, som når smertene blir Forbedret ved aspirasjon av væsken fra cyster. Selv om legen bruker en nål til å aspirere cerebrospinalvæsken fra cystene, kan dette gi en midlertidig lindring av symptomer, igjen vil cystene til slutt fylles og symptomene vil gjentas, vanligvis innen noen timer. - Epidural steroidinjeksjoner ( ESI ) kan også gi en kortvarig Smertelindring. - Smerte kan også midlertidig kontrolleres med å aspirere cystene og injiserte cyster med fibrin-lim. - - - - Teoretisk er aspirasjon av ryggmargsvæsken og Injeksjon av fibrin-lim-prosedyren konstruert for å fjerne CSF fra cysten og blokkere inngangen eller nakken av en cyste med lim som tetningsmiddel for å Unngå retur av flyten av CSF til cysten. Noen pasienter har funnet umiddelbar Lettelse etter inngrepet, mens andre har rapportert om en forsinket nytte av prosedyren når nerve-irritasjonen har blitt mindre. Etter dette inngrepet er det rapportert om båt kort og landvarig lindring. TENS ( Transkutan elektrisk nervestimulering ) har vist seg nyttig for enkelte innen smertebehandling. Titalls enheter leverer elektriske impulser gjennom huden til nerver til å kontrollere smerte. I motsetning til medisiner og aktuelle salver TENS har ingen kjente bivirkninger annet enn hudirritasjon fra elektrodene hos noen enkelte pasienter. Hvordan kontrollerer TENS smerte? Det er to viktige teorier for hvordan elektrisk stimulering lindrer smerte. Ifølge "port kontroll teori", smerte og ikke-smerte Impulser sendes til hjernen fra det lokale nervesystemet. Disse pulsene går gjennom hud-nervene til de dypere nervene og deretter til ryggmargen og hjernen. Portene hindrer hjernen i a Motta for mye informasjon for raskt. Siden den samme nerven ikke kan bære en smerte impuls og en ikke-smerte impuls samtidig, vil en sterkere ikke-smerte impuls ( fra TENS ) Kontrollere porten. Ifølge Den andre teorien, oppfordrer TENS stimulering kroppen til å produsere naturlige smertestillende, endorfiner. Slike kjemikalier samhandler med reseptorer og blokkerer oppfatningen av smerte. Dette ligner Maten morfin virker på, men uten bivirkningene forbundet med det farmasøytiske stoffet. - Ved hjelp av kosthold eller Kosttilskudd for å senke kroppens alkalitet, fylles kan det hindre perineural cyster fra A med mer Væske. - Smerte-medisiner pluss medisiner som brukes for å behandle kroniske nerve-relaterte smerter ( for eksempel anti-epileptika og anti-depressiva ) kan være nyttig. - Lidoderm-gips som blir brukt for post-herpetic-neuralgi ( Phn ) kan Brukes lokalt over den sakrale området for å gi litt midlertidig lindring ved ubehag av å sitte, og som hjelp med smertebehandling. I Europa er dette samme produktet markedsført under navnet Nevrodol. 
Når smerten er uutholdelig-til tross for En rekke tiltak-eller når andre nevrologiske symptomer bli alvorlige som ved sacrum eroderer og forandrer seg, da kan kirurgi være det eneste Alternativet. Det finnes et lite antall leger i verden som har kirurgisk ekspertise i behandling av TCD, og det langsiktige resultatet av operasjoner på dette tidspunktet er lite vellykket. Det vanlige kirurgiske inngrepet består av fenestrasjon og imbrikasjon av cysten for så å pakke dødrommet rundt cysten med fett, lim, og / eller muskler. Kroppen liker ikke Dødt mellomrom, og nye cyster vil muligens utvikle seg i det døde området rundt den gamle cysten om det ikke er fullstendig utfylt. På grunn av den potensielle risikoen for ytterligere nerveskade, kan man se økte symptomer post-operativt, inkludert tarm og blære problemer. Det er vanskelig å gi kommenterer om Langsiktige resultater siden det ikke finnes vitenskapelige studier som gjenspeiler disse resultater. 
 
 
6. Hvem er de medisinske spesialistene på Tarlov Cyster? 
I Norge har vi ikke funnet noen. Menn vi har kontakt med spesialister i utlandet. 
 
7. Er det andre diagnostiske tester som nevro-kirurgen kan være om? 
Ja, det er flere andre diagnostiske tester som legen din kan bestille som kan gi mer informasjon om nerveskader, bein erosjon, blære funksjon. Dessuten kan de utelukke eventuell annen spinal patologi som kan være årsaken til symptomerne dine i stedet for eller i tillegg til Tarlov Cyster. 
Noen av disse testene er Diskogram, Ben Skan, Urodynamikk, Elektromyogram ( EMG ) og Nerve Varmeledning Velocity ( NCV ) Studier. 
 
 
 
8. Hvordan får jeg familie og venner til å forstå mer om denne medisinske tilstanden, om hvordan livet mitt har forandret seg etter jeg fikk denne diagnosen? 
Det er viktig "å utdanne" familie og venner om Tarlov Cyster slik at de lærer mer om situasjonen din og om diagnosen. 
Du trenger deres hjelp, støtte og forståelse for å takle å leve med kroniske Smerter og andre endringer som du kanskje vil merke foregår i kroppen din. Det er vanligvis vanskelig å forklare alt som du føler for selv dine nærmeste venner og familie. Du bør kanskje skrive et eget brev til dem og forklare hvordan du føler det og å hjelpe dem til å forstå. Kommunikasjon er svært viktig fordi denne diagnosen ikke er lett å behandle eller tape. Den påvirker alle dine nærmeste som ser endringene som følger av det med å leve med denne diagnosen. 
 
 
 
9. Hvordan påvirker Tarlov Cyster tarmen og blæra? 
Effekten av cyster på blære og tarm funksjonen, er variabel, eller det blir ikke noen endringer i tarm eller blære vanene. Dette har med plasseringen av og Størrelsen på cysten, og om de trykker på nerve-røttene som er viktige for tarm og blære-funksjonen. Andre vil ikke merke noen problemer. Noen pasienter har opplevd manglende evne til å urinere eller å Tomme blæren helt. På grunn av disse problemene enkelte har opplevd en økning i Urinveisinfeksjoner ( UTI ) eller blærekatarr. Hvis du tar medisiner, kan forstoppelse bli et problem og kan kreve bruk av avføringsmidler, mer fiber i kostholdet og øking av vanninntaket. Det er alltid viktig å fortelle legen din hvis du opplever endringer i tarm eller blære-funksjonen. Urodynamikk testing kan vise hvor godt blæren fungerer. 
 
 
 
10. Vil fysioterapi hjelpe på symptomene mine? 
Dette er et svært individuelt spørsmål og ett svar passer ikke for alle. Det avhenger vanligvis av din spesielle situasjon, symptomer, og kunnskap terapeuten din har angående Tarlov Cyster. Siden det er et lite antall leger som har kunnskaper om Tarlov Cyster, er det også et lite antall fysioterapeuter som har kunnskap og opplæring om Tarlov Cyster. Flere pasienter med Tarlov cyster har fått økte symptomer og smerter på grunn av fysioterapi. Så det beste svaret er å diskutere situasjonen din med Fysioterapeuten, finne ut om deres kunnskaper og fortsette med forsiktig fysioterapi. En tommelfingerregel når det gjelder fysioterapi for symptomer på Tarlov Cyster, er at hvis det øker din Smerter og symptomer, så bør du slutte. Lytt når kroppen din snakker med deg, og hvis noen aktiviteter gjør at det øker smerter og symptomer, så bør du slutte med disse aktivitetene. 
Lett massasje kan være effektive for avslapning av musklene som har en tendens til krampe seg og bli smertefulle, mens energisk massasje over området av cyster kan vise seg å være mer smertefullt. Kommunikasjon mellom lege og terapeut er viktig i tilknytning til fysioterapi og Spesielt til fysioterapi for pasienter med Tarlov Cyster. Vurdering av pasienten om hva som er effektiv og hva som ikke er, er også viktig at blir formidlet til lege og fysioterapeut. Disse kommunikasjonene er viktig for å avgjøre hvorvidt fysioterapi er fordelaktig eller skadelig. I noen tilfeller kan legene bestille lett postoperativ fysioterapi for å styrke svekket muskulatur som kan ha blitt svekket. 
Med andre ord, behandling av pasienter kan ha forskjellige fordeler, slik som medisinering kan ha ulike resultater for den enkelte pasient. 
 
 
 
11. Hvilke andre behandlinger av TC enn kirurgi finnes? 
• Kranio-sakral terapi 
• Akupunktur-2000 Akupunktur 
• Meditasjon 
• Biofeedback 
• Epidural steroider Injeksjon ( ESI ) 
• Massasje (Myk massasje av en Erfaren terapaut som er villig til å lære om TC) 
• Aspirasjon av væske fra cyster og fibrin lim injeksjon ( AFGI ) 
• Smerte mestring 
 
 
 
12. Mine symptomer har blitt progressive i den grad at jeg ikke lenger kan arbeide. Kan jeg søke om uføretrygd? Hva gjør jeg? 
Ja, hvis du og helsepersonalet har funnet ut at du ikke kan fortsette å arbeide eller gå tilbake til arbeidet etter at du har hatt behandlinger som ikke var vellykket, bør du vurdere å søke om uføretrygd. Du kan henvende deg til NAV som skal gi svar på spørsmålene dine om denne Prosessen. 

 
 

(c) Vigdis Thompson - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 11.01.2010
- Déjà 7868 visites sur ce site!